หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์
 
"ประชาชนมีส่วนร่วม
คมนาคมสะดวกปลอดภัย
เกษตรกรรมนำชีวิตมีคุณภาพ
เป็นตำบลน่าอยู่"
 
 
พันธกิจ
 
    บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
    พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
    ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
    พัฒนาตามหลักนโยบายของรัฐ และภารกิจถ่ายโอนในการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
 
 
ยุทธศาสตร์
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและด้านสิ่งแวดล้อม
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบาย
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก
ยินให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 036-708-801
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10