หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
 
 
บุคลากร
 


นางสาวเพชรัตน์ ดงน้อย
ปลัด อบต.ถลุงเหล็ก


นางสาวกัลยา ไทยยินดี
รองปลัด อบต.ถลุงเหล็ก
 
สำนักปลัด
 


นางสาวกัลยา ไทยยินดี
รองปลัด อบต.ถลุงเหล็ก
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวพรทิพย์ แก้วโสด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวนิรชา ปานทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการ


-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายเฉลิมเกียรติ สุขมูล
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสมาน ทองปลิว
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสุทัศน์ ไหวพริบ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายนคร ศรีขว่าง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก
ยินให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 036-708-801
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10