หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
 
 
สมาชิกสภา
 


นายอดุลย์ ทองอร่าม
ประธานสภา อบต.ถลุงเหล็ก
 


นางสมทรง ชัยงาม
รองประธานสภา อบต.ถลุงเหล็ก


นางสาวเพชรัตน์ ดงน้อย
เลขานุการสภา อบต.ถลุงเหล็ก
 
สมาชิกสภา
 


นายวิชัย ทองอร่าม
สมาชิกสภา อบต.ถลุงเหล็ก หมู่ที่ 1


นายทวี ผาผาย
สมาชิกสภา อบต.ถลุงเหล็ก หมู่ที่ 1


นางน้ำค้าง สาดทอง
สมาชิกสภา อบต.ถลุงเหล็ก หมู่ที่ 2


จ.ส.อ.วิชิต ทองอร่าม
สมาชิกสภา อบต.ถลุงเหล็ก หมู่ที่ 3


นายสมภาษ คำวงษ์
สมาชิกสภา อบต.ถลุงเหล็ก หมู่ที่ 3


นายเหวย ป้อมบุบผา
สมาชิกสภา อบต.ถลุงเหล็ก หมู่ที่ 4


นายพานรอง อินแก้ว
สมาชิกสภา อบต.ถลุงเหล็ก หมู่ที่ 4


นางสาววิมลพรรณ ฉิมพาพิมพ์
สมาชิกสภา อบต.ถลุงเหล็ก หมู่ที่ 5


นางน้ำอ้อย สุขสบาย
สมาชิกสภา อบต.ถลุงเหล็ก หมู่ที่ 5
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก
ยินให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 036-708-801
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10