หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติหน่วยงาน
 
 
สภาตำบลถลุงเหล็ก ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ลงนามโดยนายเสนะ เทียนทอง ขณะที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในลำดับที่ 2252 มีผลบังคับใช้ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 และมีฐานะนิติบุคคลและเป็นราชการ
ส่วนท้องถิ่น โดยที่มาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
  บัญญัติให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล และให้โอนบรรดางบประมาณทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงให้สภาตำบลจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล มีขอบเขตตามตำบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ ปัจจุบันนี้มีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน จัดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง
 
ที่ตั้ง
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก มีที่ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี อยู่ห่างจากอำเภอโคกสำโรงไปทางทิศตะวันตก ถนนสายอำเภอโคกสำโรง – บ้านหมี่ ประมาณ 4 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดลพบุรีประมาณ 36 กิโลเมตร มีเนื้อที่โดยประมาณทั้งหมด 36.55 ตารางกิโลเมตร หรือ 22,843.75 ไร่
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่
 
 
แผนที่
 
ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง
ตำบลดงพลับ
อำเภอบ้านหมี่
ตำบลถลุงเหล็ก
ตำบลโคกสำโรง
อำเภอโคกสำโรง
ตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง
 
จำนวนประชากร
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 3,525 คน แยกเป็น
  ชาย จำนวน 1,709 คน คิดเป็นร้อยละ 48.48
  หญิง จำนวน 1,816 คน คิดเป็นร้อยละ 51.52
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,058 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 96.44 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านหนองบัวหิ่ง 258 243 501 149
2 บ้านหัวสระ 297 294 591 175
3 บ้านใต้วัด 194 239 433 168
4 บ้านใหม่ใต้วัด 165 183 348 91
5 บ้านหนองผักแว่น 237 275 512 134
6 บ้านเก่า 162 143 305 90
7 บ้านโนน(เก่า) 208 239 447 110
8 บ้านใหม่เกษตร 188 200 388 141
รวม 1,709 1,816 3,525 1,058
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 036-708-801
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10