หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างรถยนต์รับจ้างไม่ประจำทาง (รถตู้) ทะเบียน ฮร 4032 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายตองหนึ่ง ? วังกระเบียน กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๑๕.๐๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2566 ]ซื้อนมพลาสเจอร์ไรส์ รสจืด จำนวน ๓,๑๙๐ ถุง ๆ ละ ๖.๘๙ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2566 ]จ้างรถตู้ปรับอากาศ ทะเบียน ฮร 4032 กรุงเทพมหานคร จำนวน ๖ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2566 ]จ้างซ่อมโคมไฟและหลอดไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2566 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้านจากบ้านนางนิติยา ไสยเลิศ ถึงบ้านนางจรูญ จุมทอง ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 265 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,060 ตรม. (รายละเอียดตามประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก) หมู่ 2 [ 3 ต.ค. 2566 ]จ้างรถยนต์รับจ้างไม่ประจำทาง (รถตู้) จำนวน ๑ คัน เป็นเวลา ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัสติกคอนกรีต สายบ้านนายไพรัตน์ เขียววิลัย ถึง บ้านนายวิรัตน์ นวลอุ่น ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๔๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๙๖ ตร.ม. (รายละเอียดตามประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัสติกคอนกรีต สายข้างวัดหนองบัวหิ่ง จากบ้านนางนริศรา เขียววิลัย ถึง บ้านนายอนงค์ เขียววิลัย ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐0๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านครูศิวรัตน์ เจือจุน ถึงบ้านนายเด่นชัย ร่าเริง ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางดารุวัลย์ ไพบูรย์ ถึง บ้านนายวินัย ทรัพย์คง ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๓.๕๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]ซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ แรงดันคงที่ แรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ความถี่ไฟฟ้า ๕๐ เฮิรต์ ขนาดปั้มน้ำ ๒๕๐ วัตต์ ระยะส่งน้ำ ๒๐ เมตร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]ซื้อถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๒,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ใบ ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2566 ]ซื้อนมพลาสเจอร์ไรส์ รสจืด จำนวน ๓,๐๖๖ ถุง ๆ ละ ๖.๘๙ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2566 ]จ้างรถปรับอากาศ ๒ ชั้น ทะเบียน 30 - 1854 ลพบุรี จำนวน ๒ วัน ๆ ละ ๑๙,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2566 ]จ้างปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัสติกคอนกรีต สายรอบบ้าน จากบ้านนางลักษณา ถึง บ้านนางนนทยา แสงก่ำ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหนองผักแว่น จากบ้านนายฉลอง สุขสบาย ถึง บ้านนางประยูร สุขมูล ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตร.ม. (รายละเอียดตามประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสุภาวดี พิมพ์ทองงาม ถึงแยกบ้านนางอ่อนศรี ภูมิพลับ ผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ุ ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๙๒ ท่อน พร้อมบ่อพัก ๘ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางทองเอก ถึงแยกบ้านนางสุภาวดี พิมพ์ทองงาม ผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ุ ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๕๔ ท่อน พร้อมบ่อพัก ๑๖ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้า อบต.ถลุงเหล็ก จากถนนหมายเลข ๒๐๕ ถึง บ้านนางอารีรัตน์ เกื้อกูล ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2566 ]ซื้อผ้าผัน จำนวน ๔ ม้วน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2566 ]ซื้อเสียงตามสาย แบบไร้สายพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2566 ]ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ก.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 036-708-801
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10