หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างทำป้ายเหล็กพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2564 ]ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร TK - 479 จำนวน ๖ กล่อง ๆ ละ ๒,๙๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแชมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง - 8438 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2564 ]ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2564 ]ซื้อนมกล่อง UHT รสจืด จำนวน ๒,๑๒๔ กล่อง ๆ ละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ Toner Brother TN-263 BK จำนวน ๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2564 ]ซื้อนมกล่อง UHT ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด จำนวน ๓,๘๒๒ กล่อง ๆ ละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงถนนดิน สายป่าขี ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๗ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๙ ลบ.ม. (รายละเอียดตามประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก) หมู่ที่ 5 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายหลังบ้านนายเกษม สุดซอย ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามประมาณการองค์การบริหารสวนตำบลถลุงเหล็ก) หมู่ ๕ ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กง - 8438 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]ซื้อนมกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82 - 3906 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2564 ]ซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2564 ]ซื้อหมึก Brother TN - 2480 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2564 ]ซื้อหมึก Brother TN - 2480 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2564 ]จ้างทำอาหารและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 มี.ค. 2564 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2564 ]ซื้อคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2564 ]ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เครื่องพิมพ์ Multifunction โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2564 ]จ้างก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘ ตร.ม. (รายละเอียดตามประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2564 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (รหัส 420 - 51- 0008) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.พ. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก เริ่มจากประตูทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถลุงเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 036-708-801
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10