หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2564 ]จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโนนน้ำอ้อม ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม. ลงเฉพาะส่วนที่ชำรุดเสียหาย (รายละเอียดตามประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก) หมู่ที่ ๕ ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโนนลาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก) หมู่ที่ ๕ ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยหิน จุดที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๒ ลบ.ม. (รายละเอียดตามประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก) หมู่ที่ ๗ ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยหิน จุดที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๒ ลบ.ม. (รายละเอียดตามประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก) หมู่ที่ ๗ ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายลำโพนทอง คอสะพานวังจั่นด้านขวา ผิวจราจรกว้าง 3.5๐ เมตร ยาวเฉลี่ย 29.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 282.00 ลบ.ม. (รายละเอียดตามประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก) หมู่ที่ 3 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายลำโพนทอง ฝั่ง รพสต. ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๓๗.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก) หมู่ที่ ๓ ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองนาลิง ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๙๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๖๒.๕๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก) หมู่ที่ ๓ ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2564 ]จ้างทำป้ายเหล็กพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2564 ]ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร TK - 479 จำนวน ๖ กล่อง ๆ ละ ๒,๙๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแชมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง - 8438 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2564 ]ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2564 ]ซื้อนมกล่อง UHT รสจืด จำนวน ๒,๑๒๔ กล่อง ๆ ละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ Toner Brother TN-263 BK จำนวน ๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2564 ]ซื้อนมกล่อง UHT ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด จำนวน ๓,๘๒๒ กล่อง ๆ ละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงถนนดิน สายป่าขี ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๗ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๙ ลบ.ม. (รายละเอียดตามประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก) หมู่ที่ 5 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายหลังบ้านนายเกษม สุดซอย ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามประมาณการองค์การบริหารสวนตำบลถลุงเหล็ก) หมู่ ๕ ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กง - 8438 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]ซื้อนมกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82 - 3906 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2564 ]ซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 036-708-801
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10