หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมารถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน ทะเบียน นข 6512 ลพบุรี (ไป - กลับ) จำนวน ๔ วัน ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมารถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน ทะเบียน นข 4882 ลพบุรี (ไป - กลับ) จำนวน ๔ วัน ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายต้นงิ้ว ตลอดสาย (ซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่ชำรุดเสียหาย) กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐๑ ลบ.ม. (รายละเอียดตามประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโคกคราม ฝั่งขาว ตลอดสาย (ซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่ชำรุดเสียหาย) กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๑๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๖๕ ลบ.ม. (รายละเอียดตามประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยหิน-ดงแก้ว ตลอดสาย (ซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่ชำรุดเสียหาย) กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ลบ.ม. (รายละเอียดตามประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโคกคราม ฝั่งซ้าย ตลอดสาย (ซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่ชำรุดเสียหาย) กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๘๕ ลบ.ม. (รายละเอียดตามประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2565 ]โครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน [ 6 ต.ค. 2565 ]โครงการติดตั้งอุปกรณ์ระบบชุดเสียงตามสาย ภายในตำบลถลุงเหล็ก [ 6 ต.ค. 2565 ]จ้างฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๙๙๑ ตัว ๆ ละ ๑๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายลำโพนทอง กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕ เมตร มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหาย (รายละเอียดตามประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายลำโพนทอง กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕ เมตร มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหาย (รายละเอียดตามประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายลำโพนทอง กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕ เมตร มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 280 ลบ.ม. ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหาย (รายละเอียดตามประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายดงแก้ว กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวตลอดสาย ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหาย (รายละเอียดตามประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก) หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนน สายหนองบัวหิ่ง ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๒๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๘ ลบ.ม. (รายละเอียดตามประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนน สายหนองบัวหิ่ง ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๒๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๘ ลบ.ม. (รายละเอียดตามประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงลูกรัง สายลำโพนทองติดต่อวังกระเบียน กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๕๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๒.๕๐ ? ๓.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๘ ลบ.ม. (รายละเอียดตามประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนน สายหนองบัวหิ่ง ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๒๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๘ ลบ.ม. (รายละเอียดตามประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2565 ]ซื้อนม UHT รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2565 ]ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ เคียวเซร่า รุ่น TK - 479 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2565 ]ซื้อกระดาษ A4 80 แกรม จำนวน ๑๕ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2565 ]จ้างรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น (จำนวนที่นั่งไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยหิน กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาวเฉลี่ย 700 เมตร หนาเฉลี่ย 1.50 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม. ซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่ชำรุดเสียหาย (รายละเอียดตามประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโนนลาน กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาวเฉลี่ย 1,900 เมตร หนาเฉลี่ย 1.50 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 315 ลบ.ม. ซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่ชำรุดเสียหาย (รายละเอียดตามประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายช้างตาย กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาวเฉลี่ย 900 เมตร หนาเฉลี่ย 1.50 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม. (รายละเอียดตามประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 036-708-801
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10