หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
 
 
 
 
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร
 
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมา
รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ พนักงานบริษัท
 
ภูมิประเทศ
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมขัง ลักษณะดินเป็นดินร่วนและดินเหนียว เหมาะสำหรับทำการเกษตร
 
ภูมิอากาศ
 
   
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือน
พฤษภาคม
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกรกฎาคม
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
 
สถาบัน
และองค์กรทางศาสนา
 
   

ประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ
  มีวัด 3 แห่ง ได้แก่ วัดศิริมงคล (วัดใหญ่) วัดราชวันทนาราม
(วัดน้อย) และ วัดหนองบัวหิ่ง
  มีสำนักสงฆ์ 2 แห่ง ได้แก่ สำนักสงฆ์วัดโคกคราม สำนักสงฆ์วัดโนนน้ำอ้อม
  มีศาลเจ้าพ่อสนั่น 2 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 1
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
 
   
ประเพณีและงานประจำปี
  การละเล่นแมงตับเต่า
  ประเพณีสงกรานต์
  ประเพณีลอยกระทง
  ประเพณีทำบุญกลางบ้าน
  ประเพณีทำบุญสาร์ทลาว
  ประเพณีทำบุญข้าวจี่
  ประเพณีทำบุญเทศน์มหาชาติ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้อนุรักษณ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทำเครื่องจักสานจากไม่ไผ่ใช้สำหรับในครัวเรือน วิธีการปลูกข้าวหอมมะลิพื้นบ้าน
   
 
การศึกษาในตำบล
 
   
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 1 แห่ง
  โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก (ขยายโอกาส) สังกัด สปช.
  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน
จำนวน 3 แห่ง
 
การสาธารณสุขในตำบล
 
   
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถลุงเหล็ก 1 แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ความปลอดภัยในตำบล
 
 
   
  ตู้ยามสายตรวจประจำตำบลถลุงเหล็ก/วังจั่น 1 แห่ง
  มีถังดับเพลิง จำนวนทั้งสิ้น 18 ถัง
  สถานีตำรวจภูธรโคก
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 036-708-801
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10